Similar regions between promoters of rplK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGACCTTTTGCTAACTTTACAGGATCAATTGAAGAGATTGATTATGATAAAAGCAAGGT hal .GGTCCTTTTGCCAACTTCATTGGAACGATTGAAGAAATTCAACTGGACAAGCGTAAGCT ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAAGTTTTCGTTAATATGTTTGGCCGTGAAACGCCGGTTGAGCTGGAATTTACCCAAAT hal AAAAGTGCATGTGAACATGTTTGGAAGAGAAACCCCAGTTGAGCTTGAATTCACCCAGAT ste ........TTGTCGATATGTTTGGGCGCGAAACACGGGTGGAGCTTGAGTTTTCGCAAAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>> sub CGATAAATTGTAATGTGAAAA-AACTTGAAATTGCTATATATAAATGATAATATAGCAAA hal TGAAAAGATTTAAG----AAA-GTCTTGATATCTTGATCTGGAAGTGATAA-------AA ste AGAAAAAATCTAATGGATAAAGAACTTGCAATTGATAGGGAAAAGTGATACTATTTTAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub G---GTACGTCTTGGACTTATCCAAGGCAACTAGCATGATATTTCGTCATTCATATAAAG hal T---TTTTGTGTTTGA----TCCTGGTTTGTTTTCATGAACCATCGGG-TGCGTACAAGC ste GTCAGTATGTCT....................AGCTTGAGTTTTCGCAA---ATAGAAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATGAAACCTTGAGTGGGAGGGTTTA---CCCTATTA-CCACATCACGGACTTAAGGAGG hal ATCCGTTTTTTGAGTGGGAGGGCAAAATGCCCGGTTAACCACATCACGGACT-AAGGAGG ste AATCTAA...TGAGTGGGAGGGGCAAT--CCCTAATA-CCACATCACGGACTTAAGGAGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TGTGTCTC hal TGTGTCAC ste TGTGTCTC -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...