Similar regions between promoters of rplQ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAAGATCAAAAAGAGAAAGTTCTTGAAATGACAATTGAAGAATTGGATCTTTCTGTTCG hal AGAAGAAGTTCAAGAGAAACTGGGTGA.....CAATTGAAGAGCTTGATCTTTCCGTTCG ste .......................TCGAAATGACGATCGAGGAACTCGATCTTTCGGTTCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCTTACAACTGCTTAAAGCGTGCGGGTATTAACACGGTTCAAGAGCTTGCGAACAAGAC hal TTCGTATAACTGTTTAAAGCGGGCTGGTATCAATACGGTACAAGAGCTGACGCAAAAAAC ste TTCCTACAATTGCTTGAAGCGGGCCGGCATCAACACTGTTCAAGAACTGACGCAAAAAAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAAGAAGATATGATGAAAGTTCGAAATCTAGGACGCAAATCACTTGAAGAAGTGAAAGC hal AGAAGAAGACATGATGAAAGTGCGTAACCTTGGACGTAAATCATTAGAAGAAGTTCAAGA ste GGAAGAAGATATGATGAAAGTGCGCAACCTCGGCCGCAAGTCGCTTGAGGAAGTGAAAGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> sub GAAACTAGAAGAACTTGGACTCGGACTTCGCAAAGACGATT-GACTAGTTTCCCTTGTGA hal GAAACTGGGTGAGCTTGGACTAGGTCTTCGTAAAGAAGAATAGGGTAAGCTCTCTTG... ste GAAGCTGGCTGAGCTCGGCCTCAGCCTGCGCAAAGACGACT-AA................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACTAGGATTTTCGTGTGTTTATTATTCAGAAACAGCATTCCAATAAAGGAGGGGACATCA hal .........................................AAAAAAGGAGGGAAAATCA ste ............................................AAAGGGAGGGACAT.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...