Similar regions between promoters of rpmG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCAGGAAGAATTTGATGATATTGAAATGAAAATGGGAGAACTATTAAGTGATTTAGAGAG hal .................ATATGGAATTGAA........AACCAATAAGAGA......... ste ....GAGGAAGTCGATGATATTGAACTAAAGATGGCGGAACTGCTCAGCGACCTCGAGCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAAGTACTCGTCTTATATCTCGACGGGAGAAGTTACCAAGAGATTTCTGATGAACTGAA hal .AAGGTGCTAATGCTTTATCTTGATGGTAGGTCGTATCAAGAAATCTCTGCGGAACTGAA ste GAAAGTGCTCGCTTTGTATTTGGATGGACGCTCATACCAGGAAATTTCCGAAGAGCTGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCGACATGTGAAATCGATCGACAATGCCCTTCAGCGTGTGAAACGCAAGCTGGAGAAGTA hal TCGTCATGTAAAGTCGATTGATAATGCGCTCCAACGTGTGAAGCGCAAGTTAGAGCGGTA ste CCGCCATGTCAAGTCGATCGACAACGCGTTGCAACGCGTCAAGCGGAAGCTCGAGAAATA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTTGGAAATTCGCGAAATCAGTTTGTAATAGGAATTTATGCTATATTGACAGTATTTTTC hal TATGGAATTGAAGGGTGTTAGCTTGTAAT.....TGTATGCTACATTGA........... ste TTTGGAATACCGCGAGATCAGTTTGTA................................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGACTATGATATGTTACTAAAGATAAGAACTAATGTCTATTTAGAAAAAGGTGTAATGAC hal ..............................TAAAGTCGATTGATAA.............. ste .GTCGATGATATTGAACTAAAGAT.................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...