Similar regions between promoters of rpmH

sub TGAAAAAACCTTGTCCACAGGGGTTGGTAATGTGAAAATGTTGTCGATAACCTCTGTGGA hal ..............................................ATAA.......... ste .................CAACGTTTGCTAAAG-GCAAATTCTGTCGCCAA.......... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TACTAAAAAAAGCCGAAAAAGATATCCACATGCGTGATTTTAGGGGCAAATTGTTTGAAT hal ...................................................TGTTATAA. ste .................AATGAGCTCCACAT.....ATTCTGTCGCCAAATTGATACGCT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TTGTCTTTTTTCCGTAAAATTAAGGAATCTAAAAAATAAGGTTTCGAAAGTTGAAAAGGT hal ......................................AGGTGT............AGGT ste TTGACTGTAT.................................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATGGTATCCTATTATGGTTGCAAGAAATAAAAGCACTAGTGAAGTTGACAATGAATAGGT hal GTTATA...TGTTAT...........ATAA..........................AGGT ste ...........................................GTTGA-AATGAATCGG. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AACGCAAATATAATAAGTAAGACTGTCTTTAACAGCTATTCCTCGAGGGAGGTGTCATAA hal ........TATAA.................................GGGAGGTGTTATAA ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...