Similar regions between promoters of rpoC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGGCGACAATGTTCCTGAACCAGGTGTTCCGGAATCATTCAAAGTATTAATCAAAGAAC hal AGGGAGAAAACGTCCCTGAGCCTGGTGTTCCAGAATCATTTAAAGTTCTTATAAAAGAGC ste .......................GGTGTGCCGGAGTCGTTTAAAGTGTTGATCAAAGAGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCAAAGCTTAGGTATGGATGTCAAAATCCTTTCTGGTGATGAAGAAGAAATAGAAATGA hal TACAGTCTCTCGGTATGGACGTCAAGATGCTATCAAGTACTGAGGAAGAGATTGAAATGA ste TGCAAAGCTTGGGCATGGACGTCACGATTTTGACGAGCGATGAACAAGAAGTGAACATGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGATTTAGAAGACGAAGAAGATGCGAAACAAGCTGACGGCCTGGCATTATCAGGTGATG hal AAGAGCTTGATGATGAGGATGA....................................TG ste AAAACTTTGATGATGATGATG------ACCATGC--ACCGGATGCCATCATG-GTGGACG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGAGCCGGAAGAAACAGCATCTGCAGACGTTGAACGCGA-TGTAGTAACAAAAGAATAA hal ATGATGAGGATGAACAAGCAAGCG-ACAAATTGAACTTGAATATTGATTCAACAGAATCA ste TCAAACCGGCCGAACGGGAAGAAGCCGGTGAAGAGAAAGA-TGCGGTGACGAAAGAATAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCTCTAGTTATAAAGGCAAGTGACATCGGTTAATCCGAAGATAAAAAGGGAGGTAGGCCC hal ....................................GGAAATCATAAGGGAGGTTGGCCC ste ACC--GGCCATAACGGCCAG......................AAAAAGGGAGGTATACCC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal C ste C -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...