Similar regions between promoters of rpoE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGCTATACAAAAGATTATCCGGTAGAACGCTATATGCGTGATGCAAAAATCACGCAAAT hal ......TTCTAAATAAAATACGTGCGTAAACTTTAAGAATGATAGATGATTCATGAAA.. ste ...........................................GCATAAACCCCGGCAAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTATGAAGGCACTCAAGAAATTCAAAGACTGGTCATCTCCAGAATGCTCGCGGATTAACG hal ........................................AGAATGATAGATGATTCATG ste TTGT............................................CGCGGATTGGGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GAAAACATCTCTCAGTCGGATCACTCTTGTAAAATTATTTAAATTAACGCTGTTAAGGGT hal AAA........................................................T ste CAAAAGATC.............................................ATGGGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AGCATATTCTGTTTTATTTTGTTTATAATGAGAGGTATGGTTTGTATAAGAACGATACAA hal AGCATAAACTTGGGAAATGTGTTTATAATGAAACGTATGATTTCTAAATAAA........ ste AGCATAAACCCCGGCAATTTGTTTATAATGAATGGTATGTATT..AAAAGATCAAGACGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATCGCTTTCATTATTGATAAAACAGATACATATAAGTAATAGAAAGGGAGTGTCCGACC hal ..........ATGATTTCTAAATAAAATACGT............................ ste ATGGGCTT...TGATTGTGACAACGGATA..........ATAGAAGGGGAGTG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...