Similar regions between promoters of rpsS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAACAGCACGAACTTATCAACATTGGTAAAGCTGGACGTTCTCGCTGGAAAGGCATCCGT hal ....AGCATGAGCTTGTGAACATTGGGAAAGCTGGACGTTCTCGCTGGTTAGGCAAGCGC ste GAGCAACACGAACTTGTCAACATCGGGAAAGCAGGACGCGCTCGCTGGTTGGGGATTCGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCTACAGTTCGTGGTTCTGTAATGAACCCTAACGATCACCCACACGGTGGTGGTGAAGGA hal CCAACTGTTCGTGGATCTGCGATGAACCCTAACGATCACCCACACGGTGGTGGTGAAGGT ste CCGACAGTTCGCGGTTCGGTTATGAACCCGGTTGACCATCCGCACGGCGGTGGTGAAGGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTGCGCCAATCGGACGTAAATCACCAATGTCTCCATGGGGCAAACCAACTCTTGAATTC hal CGTGCACCAATCGGACGTAAGTCACCAATGTCTCCATGGGGCAAACCGACACTTGGTTAC ste AAAGCGCCAATCGGACGCAAATCGCCGATGACACCATGGGGCAAACCGACGCTTGGATAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>> sub AAGACTCGTAAGCAAAAGAACAAATCCGATAAATTTATCGTACGTCGTCGTAA-AAATAA hal AAAACTCGTAAGAAAAACAAAGCATCTGATAAGTACATTGTACGTCGTCGTAA-AAA--- ste AAAACACGCAAAAAGAAAAACAAATCGGATAAATTCATCATCCGTCGCCGCAAGAAATAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>> sub ATAACGGGGTTGT-CTACGGTTCTTTTC---GGACCGTAGTGCAATCACGAAGGGAGGTT hal ATAACGGGGTTGTGCTGCGGTTCTTAGAAAAGAACCGT-GGGCAATCACGAAGGGAGGTA ste TGAACGAG..............................AGCGCAATTCAGAAGGGAGGTT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CCAAA hal C.... ste C.... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...