Similar regions between promoters of sbcD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> sub TATTGACTGTCTCTATGAAACTGAGGACGGATTATATCTATTGGATTATAAGTCGG--AC hal ...............TGAAGCTGCGGAGGAAAT........................... ste ............CTATAAAACGGATGAAG...TATTTGTATTCGTTT..AAGTCGTCCAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGATTGA-GGGCAAATTCCAGCATGGATTTGAAGGAGCGGCCCCGATCTTGAAGAAACG hal ........................TCGATTTGAA....................GAAACA ste CGTTTTGCTGGGCAAA...............GAAGAAGCGGCTCGTTTTCTGCTCGGCCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATATGAAACGCAAATTCAGCTGTACACGAAGGCAGTGGAGCAAATTGCAAAAACAAAGGT hal ATTTTTAAAGGAAA.........ACCCTGAAGCTGCGGAGGAAATTGAAA.....AATGG ste CTACGGGACGCAAATGCGCTTGTACCGGCGGGCCATCGAGCAAATTTGGCGTGCGCCGGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAGGGATGTGCGCTTTATTTCTTTGACGGAGGGCACATTCTGACATTATAGCGAGATCC hal AAAGGTAGGTGCG.................................TTAAAGGAAAACCC ste GGCGGAATGCTATTTGTATTCGTTTGACGGCGGGTTTGTTGTGGCTGTTGAGTGA..... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATAAGCTCCGGAATTTCAGGCGGAGCGGGTCTCGTTTTCTATATAAAAGAGAGGTGAAAG hal TGAAGCTGCGGA................................................ ste ..........................GCGGCTCGTTTTCT.....AAAGAGAG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAT hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...