Similar regions between promoters of secF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAGGCACTGAACCGCCGGGCCAATGTTCTCGGTGTCAGCGAACCGAACATCCAAATTGA hal AGAGGCAACGAAGAAACGAGAGAAGGTT.........................AAATTGA ste ................CGGATCAACGTCCTTGGTGTCAGCGAGCCGCGCGTTGACATCGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGGAATAACCGGATTCGCGTTCAGCTCGCTGGCGTGACAAACCAAAACAGAGCGCGTGA hal CAGGGATTTCCGGA..............................AAACGAGAGAAGGTTG ste GGGAGGAAACCGCATCCGCGTCCAGCTCGCCGGGGTGAAAGACCAAAATGAGGCGCGCGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATTTTGGCGACTGAAGCGCAGCT----TTCAGAGATGCAAACGATAAGGAACTGTTAAA hal CCTTTTGTCGAAGGAGG.............................AAGGAATTGTACA- ste AATTTTGTCCACGCAGGCGAAATTGACGTTCCGCGATGTCAATGACAACGTGCTTATGGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CGGTGCTGATCTAGTCGAAAA-CGGCGCTAAACAAACTTATGATAGCACAACAAATGAGC hal ---TAGTGATCTTAACCAAAG-AGGCAACGAAGAAAC.....ATCGTAAACGAATTGTGG ste CGGAAGCGACCTCGTCCCAAGGCGGAGCGAAGCTGTCGTTTGATG--AAAACGGCCG-GC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CAATTGTCACGATTAAGCTGAAAGACGCTGATAAATTTGGTGAAGTGACCAAGAAGGTCA hal AAATTGACAGGGATTTCCGGAA.......................TAACCAAAGAGGCAA ste CGAGCGTCGCTCTGAAATTGAAAGACGCCGACAAGTTCCGCCAGGTGACGGAAAAAGT.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TGAAA hal CGAA. ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...