Similar regions between promoters of serS

sub CTTATAGTACATTATAAGCACAAATAAAG--ATCGA---AAAGCGTTGATAGGAACTAGT hal .....................ATATAAAC--ATTGA---AATGCGTTGAGAGGAACTAGT ste ..................CTCAAGTAAAGTGATCAAGCGAAAGCGATGAGAGGAACAAGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AGGGAGCCT-CTCTT-TCTAAGAGAGCCGATGGTTGGTGCGAATCGGT-GAAAGATGCTG hal AATAGGAATACTTCT-GTTCAGAGAGCTAGTGGACGGTGCGAACTAGC-CAGAGGTGCC- ste AGCAGGCCC-CCTTCCTTTCAGAGAGCCGGTGGGTGGTGCGAACCGGCAGGGAGCTCCTG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TCTGAATCCATCCTTGAGCGAAATGCTGAA----------GCGA-GTAGGCATTTACGGG hal TATGAATCCATCCTTGAGTGGAATGCTGAA----------CATAAGTAGGCGTTTCCGGT ste T--GAATCCATCCTCGAGCAAAACGTTGAACGCCCAAAGGGCCA-GTAGGCGTTTTCGGC -180 -170 -160 -150 -140 sub A-TAA-CCGTTATGTTTGAAAGTGGAAAACGAGTCTTTGATTTGTTTTCAATCAGGGTGG hal TCTGG-CCGTTATCCAGATGAGTGGTCAGCG-------GTATAGCTGGCAACAAGGGTGG ste C-GCCGCCGTTAACGGCAAAAGGGGAA-----GGCATAGCAA-GCCTTCAATAAGGGTGG -130 -120 -110 -100 -90 ]] ]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]] sub CAACGCGAGA--GCTCTCGTCCCTTTA---TGGGGATGAGGGCTCTTTT---TATTTTCG hal CAACGCGGGT--GCTCTCGTCCCTTTTCTTTAGGGATGAGAGCTTTTTTGTATATAAACA ste CACCGCGGGATGGCTCCCGTCCCTTTT---TTGGGACGGGGGCT-TTTT---TATGTATA -80 -70 -60 -50 -40 -30 sub ATAAATCAATAAAAAAAGGAGTGTTTCGC hal TTGATTCGATACCAAAGGAGGCGTTT... ste ATAT-TGAATGGAAAAGGAGGT....... -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...