Similar regions between promoters of sigA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAAAAGAGGCGGAAAGAGCCGAAGCAGAAAGGCAAAAAGATTTTTTAAGAGCTGCTTCT hal .......AGTTGTAAAGAATGGAAGGAG.................TCAAGAGCTTATTC. ste GAAAAAGAGCAAGAAAAGACGGAAGCGGAGCGAAGAAAAGACTTTTTGACGGCGGCCCGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGGCTCAAGAAATCGTTACATTGAACCGATCTTTAAAATAACTGGAGAACTGATGAGGA hal ..........AAATGACTATATTGAA.CCATGCTTGAGATTAATGAAGAAATAA...... ste ATCGCGAAAGAGATGATTGAGATGAA.................................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GCATTTATTGGCAATGATTCCTTGCGGAGGAGCAAATAGATCGCTTAACCTCATCATGAA hal ...........................AGAAGGAAACAGATC.................. ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTGTCATTTCATTATTCGCACATTGTTAAAGGCAGTTCACATAGAAAACGCCTGAATGGA hal ...................AAATGGTTAGAGCTTCAACAAATAGAAAGTGCATTAAAG-A ste .....................AATGCTAAAGGAAAAAGAGCAAGAAAAGACGGAAGCGGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CCGAATAAGAATCATACCGCTTATAGAATTCGTTGCAAGCTTTGGAAGGAGGGATCCATA hal AGGAAACAGATCCAGTCC...........TAGTTGTAAAGAATGGAAGGAGGG....... ste GCGAAGAAAA.................................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...