Similar regions between promoters of sigE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCCTTTCGCTTTTTAGATAAAATGAGGTTGATTCCATACAGGGGAGTTGGTCAGCAAAA hal .............................TTATTCCTTATCGTGTAGTCGGACAACCACA ste ......TCGCTTTTGA.........................GGGGAGTACGACTGCATCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> sub TCAATTTTTATTATGCGTTAAACCGGATCACGTAACGATTATGACAA-AAGAAGAAATGA hal GCGGTTGCTCGC-TGTTTTCAAGCCTGACAGTGTACGGATCCGACATGAAGAGGAATGGA ste TCCAT...........GTCAAGCCAGACCGCATTATGCTTCGGTATG-AAAACGAATGGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTCTGCAGATAAATGTTTAATCGGTATCAGCACAACAAAGCTGTCGGCAGATGGAGAGT hal TGACTGTGTCTAAAGTGTTGATCGGCTTAAACGATAAGGCGCTATCGCCTGAGGACACGT ste TGGAAGTAGCGCAAGGGCTTGTGGCGCTAAGCGCTGATCCGCTGTCGACGGATGGGGAGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGACGCGATTATTCATCCGAAAATGCTTTCGGGCAAGGCTGTCAAACACGTTTCATAAT hal ACCAATGTATCGTTCACCCGAAAATGAT................................ ste ACGACTGCATCGTCCATCCGAAAATGGT................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTTCGCAAATGTCCGTTACT-TATCATACTCAAACGGCGTGACATTTAGAAGGGAGAGGA hal ....GCGGATGTCTGTTATT-CCTTAT................................. ste ..............GTTAGTATATCATACTC...........CGTTTAGAAGGGGGA... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AG hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...