Similar regions between promoters of sigG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGAAAAGCAAATCATGGAGCTGCGGTTTGGGCTTGTCGGTGAAGAAGAAAAAACCCAAA hal ...........ATTATGGAACTCCGCTTCGGCTTAGCGGGAGGGGAGGAAAAAACGCAAA ste .................................................AATACCCGAAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGATGTAGCGGATATGATGGGGATTTCTCAGTCTTATATTTCGCGGCTTGAGAAAAGAA hal AAGATGTAGCTGACCTTCTTGGAATTTCACAATCGTATATCTCTCGATTAGAGAAGCGAA ste AGGA...........TGATGGAGAT...........ATATTTCG................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTATAAAAAGGTTGAGAAAAGAGTTCAACAAAATGGTGTAAA--------AAATTTTATG hal TCATCAAACGGCTGCAAAAAGAATTCAATAAAATGGTGTGAATTCAGAATATATGTTTTT ste ..................AAGAGTTTGACGCAACGATAT..................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GTTAGAACCCCT---TGATTTTACAGGGATTTCCTGATTTCGACAGTTTTTCGGTCTGAG hal TTTCGGGCTGCTGACTGATATGAACACGATTTAATTTTTCCTCCTTTTCTATGGTCAAAC ste .TTAGCATCTCC---TGAT.......GCATCTCCTGAT...................... -120 -110 -100 -90 -80 sub TGCAGTGCATATTTTTCCCACCCAAGGAGATACTTAACGTTGT--AC--AGCAGCTCC-- hal GCTTGTGCATATTTTTCCCTCCTAAGGAGATACTTTACGTG----AC--ATCATCTCCCA ste .GCTGTGCATATTTTTCCCTTCCAAGGAGATACTGAAAACTGACGACTTAGCATCTCC-- -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub TGTAGGGAGGGAAAAAA hal TGTTAGGAGGGACA... ste TGATGGGAGGGAACAA. -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...