Similar regions between promoters of smbA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> sub AAGCGTTCGTTAAAAACCCAGATGAAAAAGTGAAACAAGTTATTGCAGCGAAAAACG-CT hal ....................GATCAAAAAGTTGG-CAAATACGTGCAAAGCAAAGGGGCT ste AAGCGTTCGTGAAAAACCCGGATGTGACGGTGCGCCAATACGTCGAATCGAACGGAG-CA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACTGTTCAAACTTTTGTCCGCTATGAAGTTGGAGAAGGCATCGAAAAACGTCAAGAAAAC hal ACTGTGAAAGAGTTCATCCGCTATGAAGTAGGCGAAGGGCTCGAGAAGCGTGAAGACAAC ste ACAGTCAAGCAGTTCATCCGTTACGAAGTCGGCGAAGGGCTCGAAAAACGCCAAGACAAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTGCTGAAGAAGTAATGAACCAAGTGAAAAAATAATGGTGAAAAGATTTCGCGGCTAAG hal TTTGCAGAAGAAGTTATGTCTCAAGTGAAGAAGTAATGAGGAACA............... ste TTTGCAGAAGAAGTCATGAGCCAAGTCAGAAAACAATG...................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCGGCTCTTTTCAGGCAGTATAGGGGACACATTTTGTGTTCCCTATTTTTAAAACTATAT hal ..................................TGCGTGTCCCTTTTTTCAAA...... ste ...................ACAGGGAACACGCGC-GTGTTCCCTGTTTTTCAAAGT.... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTACAAACCTTTTTTTCTCTTGCATAATAGAAAACGGCAATGTTTACACTTGGAGGTTAT hal ..........................ATAAAAAGGGGCACTG.................. ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...