Similar regions between promoters of splB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCAGGAGATACTGTTTATGTGATCTACAGAAATCCGCACGCCGCCAATGTAGCCCACAT hal ............................................................ ste ..............................................AAAGAATTCCAAAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAGGAAGCCGAAATTGTGCACCATCCATACCATGAAGGCGAGCTTTCCCTGTTTATTTA hal ..................................................TGTGGATATG ste AAAGTAAG.....................................TTCCATGTGTAT... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAAACCTATCATCCATTCGCAGAGGACGATGCTGTGTTTGCAAGCTATGAAGAAGCTAA hal TGAAA................AGAGGACGTT..TTTATTTCAAAGCTA............ ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCGCTTTACAAAGAACTGTTTGATATTGATCCGTATGAGTAACAAGGAAATCATTACAA hal .........................ATTGATCAGAGTTCAAAAGAAGTAAA......... ste ..........................TTGTTCCATGTGTATAACAA.............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTCATATCCTTTCCGCCTAGTGAGAAAAGTAACGTTAGTAAAGGAAAAGGATGTGGCATC hal ...................GTGTGACGTGCACACTAAGTAAA---AAAGGATGTG..... ste .....................GAAAAAAGAATTCCAAATAAAGTAAGA............ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...