Similar regions between promoters of spo0F

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TCCGTATAAATAAATGGAATGCCCGCTGATCACCGCTTGAGCAAGCAGCCGCGCCCCATC hal ............................................................ ste .CCATACAGCCAAATGCGCCCATCACCGATGGCGGCCTGAGCGAGCAGACGCGCCCCGTC -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TTCAATCGCGTCAGATTCCTTATCCTGAATGCGGGAAAAAATACCTGTTAACTGCGTCGT hal ............................ATTCGGGAAAAA.................... ste TTCGAGCGCCAGCTCTTCGTCCGCGGCGATTTTTTGCAACAATCCGATCGTTTGCGTCGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 @@ <<<<<<<<<<<<<<< sub GAATATTTTCAACATAAGTGAATCCT---CCTTTATAACGTACAATATCAGTATACAACA hal ..AAATTTGGATCATGAGCTCGTTAT---CCTCCAACACGTCTAATCTATGTACTCA... ste TAAAATTTTCACGGTTCGGCCTCCCTTCGCCGCTATTA--TACAAAATCGGCAAACAACA -180 -170 -160 -150 -140 -130 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ sub AAAGAGAAAATGCTCAGAAAATGTCGTAAAGTAGACTATTATAATTAAAGGAAATAGGAA hal ...............AGAAAATCTAGCATAGGACAAT......ATCAAAGGAAGCAGCAA ste AGAAAAGCAA---GCAGGAAATG....................ATTATACAAAATCGGCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATCAAACAGAATACATACAATACTGCTTACTTTTGACGAAAATCATAATATTGGGGTGT hal AAGAAAA.......................CTTTTTATGAAAATGGGCAACTTGGCGAG. ste AA-CAACAAGAAAA.............................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAA hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...