Similar regions between promoters of spoIIAA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATGAACGATGTGAAAAAAGAAATCAAGATGAAGGACAATATTAGTGCTCCGATTCAAAA hal ..TGAACGAGATGGGGAAA............................CTCCGGTACACAA ste .....ACAATGTGAAA..............GAAAGACAATGTGAAAGCACCCGTTCGCAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGCCAAGAGCTTGGCACTCTTGTTCTGAAAAAGGATGGAGAAGTACTCGCTGAAAGTCC hal AGGGGATGTGGTCGGAACGCTGTACCTTGAACGAGATGGGGAAATCTTGTCGGAAACCCC ste AGGCGATGAGCTTGGCGTCCTCATTTTAAAACAGGATGGAAAAGAAATTTTGCACAGCCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> >> sub TGTTGCTGCAAAAGAAGATATGAAGAAAGCCGGGTTTATCACAT-TCTTAAAGCGGA-CG hal ACTGATCGCAGGCGAAGATGT-AGCATCTGCTTCTTTCTGGCAAATGTTCAAACGAATCG ste GATCGTCGCCAAGCAAACGGTCGAAGAAGCGAGCTTTTGGGACT-TGTTTAAGCGGG-TG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> >>>>>> sub ATGGGAGACT----------GGACAAAATTT---AAGTAAT-----------------TA hal TTGGGAAATT----------TGGCGGCACTTCCTAACGAAT-----------------GA ste TTTGGCCGCTTCGTGCAAGCGGGATAATGTC---AAGTTTTGCGGTCTTTTCGCTCTCTT -120 -110 -100 sub TGC----------CGAATGACCACTAGTTTTGTCACGGTGAAGGAATTCATTCCGTCG-A hal TGAGACGTTTTTTCGATTTGCCACTAGTTTTGTCACCTAGCAGGGAT-CATGCGTCCATA ste TGG----------CGAACGACCACTAGTTTTGTCGGGCGGCAGGATTTCGGGCGGACA-G -90 -80 -70 -60 -50 sub AATCGAAACA-CTCATTATCCGATCATAT-CAAGGAGGAATGAGC hal AACCGAAACT-CTTTGTAGTCGA----AT-CGGGGAGAGAGGAGC ste CAGCGAAATGTCTCCATATCCTGAAATGGACAAGGGGGAA..... -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...