Similar regions between promoters of spoIIIJ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGGCCTTTCTTGAAGAGAAAGAGAGACTGAAGGAAAAGGATTACATCATTATTGCCAGA hal ..........TGGAAGAGAAACAAGGA............GACTATGTCATTATTGCGCGA ste ..GGCTTTTCATGAAAAAA......................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>> sub AAACCGGCGAGCCAGCTGACATATGAGGAAACGAAAAAAAGTCTGCAGCATC-TATTCAG hal AAGCCGGCAGCTGACATGACCTATGAGCAAGTCAAAGGGAGCTTATGGCACG-TATGCAA ste .....................TATGATGAAACGGCATGATTT-TGCAACATGATATTTAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAG---TCTTCATTATATAAGAAATCTTCGTCAAAGTAGGCATCACCACTGCTTTCTTA hal AAA......................................................... ste GGAGGGCTTTTCATGAAAAAA....................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CAACTTTTAAAAGCGCTTCCTTTCTGGTTGATCAGAAAAAGACACCATTTAAAACTGAAA hal ............................................................ ste ...................CGTTATGGATCATCATGAAAGG........TGAAACGGCAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAT---GCTAAAATACATACAAGTATG-CTTTGCAATAAAAGAGTGTAAAGATTAATTAT hal ..............ATAAATAAATAGA-TTTGACAAACAAGGAATTGGAAGAGAAACAA- ste GATTTTGCAACATGATATTTAAGGAGGGCTTTTCATGAAAAAA................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGGAGGAA hal -GGAGGAA ste ........ -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...