Similar regions between promoters of spoIIM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGAAAAAGAAGCGGGGGCATCGATTGAGAAACGGCGGACGTGACGTCTTATTATCAAGAG hal ...AAAAGAGGTGGAGGCGGCCATT................................... ste .......GCAGCGGTGCGCTCCATATCGAGGCCGGGGGCG.................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAGCACACCATCTTTCAGCACACATGGAAGAATGACAAAAAGCAAAAAAGAGATTTTGA hal ...............TCAGCACATA....AGAATAACGAAT-GCTAGTCATAGATTT... ste ....CATACAATCTACTAAGAGACAAAGTAGGAGGACGAA..............TTTTAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATAAACGGAAGCATAA-GAATCCTTATGATCATACAGCAGTTGATGATAAGGATTTTTTT hal ............................................TGATATGGACATTCT. ste AAAAACAGT--CATACCGAAAGCGGATGGACATACA........................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGCCCCAAAAAGCCGCCTAGCATTCATCTCTATTGTTTCTTTTTGAAAAAGGGCATGTT hal .........AAATTCCCCTTGAGTTTATCCCGAAAGTAGGTAAACGAACATTGGCGCGAT ste .......................................CTTTTAGAAAAA......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTCTGTTTCTTTCATACAATCTATTAAATCAAATCACTAGAGCGGGCGGGAGGAAACGG hal T........................................................... ste .............CATACAATCTACTAA........ACGGGAAAGTGCGGGAGG...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...