Similar regions between promoters of spoIIQ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CATAGAGCGGACGTGACTCTGTATGTCCCGAAAACCATTCCATCCGGTCTTCAGGAGTTA hal ....GACCGCACGTTATTGAGTAGGACTC............................... ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CCGGTTCGGTATCGGCTGTTACCATTCGAGAAGCAATCGTTGAATTATAAATCGCCACAA hal .............................GATGCATTTGTCGAAAAATAAAT........ ste ...................................ATCGTTAAATATTA........... -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CAGCCTCCAAGTCTCTATGTTCAGCAAGACGCAATGTCATGTTCATACGTTTTTGGCACT hal ..GCCCCGACCGCACGTTATTGAGTAGGACTCACGGT...GTTGCTTCGGTTCTGTCCCA ste ................................AATGTTCGGGGCAAACGGCAGGGAGACG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CCTCTCAAAAAAA-TACATATTTTCGTTCAGTCTGTGCAAACTACATCTAAAAAAGTTTT hal CTTTTTTTAATCACTACATAAAACGGATGCATTTGTCGAAAA-ATAAATGAAAAAGTTTT ste CCCCTCATTTTTT-TGTATAAAATCTAGCCGAATGT-CAAAAAATAAGTGAAAAAATTGT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTGGATAGGTTGTATATATTTTCAGAAAAGTGTTCAGAATG-TTGCTGAGGTGATGAAA hal TT--GACAATATGTATAGTTTTAGCGCAACCTGATCAGAATGGTTGCTGAGGTGATGATA ste TTTCTATG---TGTATATCTTTTCCTCTTTCTGTTCAAAATGGTTGCTGAGGTGATGAA. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CA hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...