Similar regions between promoters of spoIIR

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TCATCATGATTTGAAGCGGCAGTGC----GAAGATCAAATAAGGAAACAGAAAATAAAAT hal .............AAGCGGCAGT................TAACGAAAGAGGAAAAA.... ste ...........TGAAAGGACGGTGCCGATGATGACCATCAAAGGAAA....AAGTGGAAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GCCATTGTGATGAGAGCGGCAATGATAAATGAATGAATATAAATTACTGAATAAAGAACG hal ........GATCTAAACGGCAAAGAT.................................. ste TCGATTTTGACCTCAACGGCAAAGA....................AATGAAAGGTGAAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GACATCGTGAATGCTGATAACAGCACTGTATAATTGTATTTCATCTTAAACCTCCTAAAA hal ............................................................ ste GACGGTGCCGATGATGA........................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CACTATCGTACCATAAATAAGATTAACAGCTTGCTAGATTTTTTTCACCCTGCACGTTTA hal ..............................................ACAATTCACGTTTA ste ................................GCTCGATTTTTACCGCC........... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCCCAGGCTCTCCTTGTCCATAATAGGGCTAGAAACAAAGCACGGAGAGGAACGGTGGGG hal .............................TCGAAACAATTCACG.AGACGAAAGGTGG.. ste ....................TGATAGGTTTAAAAACGA...................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ACCG hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...