Similar regions between promoters of spoIVFA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTGCGATGGACCCTAAAAACCGCGCTTCCATTGCATATCGCAATATTGCCCGCCGCATC hal ............CATAAAAATAGCGCT..........................CCCCTGC ste ...GCGAGGCGCGGCGAAAAACGCTCGTTCAT............................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTAGGTGAATCTGTTCCTTTACAGGTGCTTGAAGAGCAAAACAAAGGAATGATGGCTAAG hal TAAAATGACTCCAATGCGATCCAAGTGATTCA................ATAACGAGTCAG ste .......................................AACAACGGAA........... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]] sub ATTAAGTCATTTTTCGGAGTAAGATCTTAATGTGATAGAATCAAAGAGAAGAATCTGACA hal GACAAGTCATATAGTCAAGTAAGA..................................CA ste ............TTCGGAA-AATAT-TTAGTTTGAAATAATGAA................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAGCATATGCTGTGTCAGGTTTTTTTTTGTTTTTGCCTGCTTTGTTCTTGACTAAACCGA hal TAGCCTTTGGTCGACCAAATCTTGTTGACTTTCCCCCTGCT................... ste ..........................TTGAATGGGCCTTCTTTTTT.............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATATTTGCCATGGACAAGACATATGATGTACAAACCCAACGAATGCAAAGGATGATGGCA hal ...........GGACAAGTCATAT...................TGCAATGCATCAAGGC. ste .....................................AATTAGTACAAACGTTGTTGGAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...