Similar regions between promoters of spoVC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGCTGATATTTCAAGCCTCGATGTAAATGAAGTACTGACGATTGCGGATTTGCCTGCTG hal ..........................AAGGAAGAAGAGACGGAAGCAGCAGTGACTGATA ste .....GACATTTCCGGACTGCAAGTCGGTGATACCGTCACCGTTGGCGACGTGCAAACGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCGGTGACTACTCCTTTAATCATGAATCAGATGAGGTTGTGGCTTCAATCCTTCCTCCGC hal GTG......................................................... ste ACAGCAAATTTGAAATCAATCATGAACCCTCCGAAGTGATCGCCACGATCTTGCCGCCGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> >>>>>>>>>> sub AGCAGCAGGAAGCAGCTGAGGTCGATGAAGAGGAAT--------CTGCC-GATGCTCAGC hal AGAAAGAGGAGCCTGCTGAAGAGGCAAAAGAAGAAT........................ ste AACAAGAGGAAGAAATCGATAGCGGCGAACAGCAAGAGGTAGGGCAGCCTGACGCTGCGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGAAGGTGAAAACGAACAATAATAGCTTAAGGCGTAACCCTCCCGCGGTTACGTCTTTT hal CTGAAGAGGCAAAAGAAGAATAA......AAGGTATGACCCT--TGTGGTTATACCTTTT ste AAGGAAGAGAAACGACGCCAGAAGAGTGACAGACGTAACCGTTTCG--GTTACGTCTTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTGCTAGAATGAGAAGAATTATAGCCCGTTTATGAAGACGGGAGTTATGTGACTAAGGGA hal CTGTT....................................................... ste GTAGTATCATGCAAAGA........................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGATTCGCC hal ......... ste ......... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...