Similar regions between promoters of spoVD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGCAAAATCAAAATGCCTGATATGACAGGCTGGTCGAGAAGAGAGGTTCTGCAGTACGG hal ............................................................ ste .....................................AGGAGAAAGAGGCGGCTTTACGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGAGCTCGCGGGAATTCATATTGAAGTAAGCGGA--CAAGGCTACGCTGTCAGCCAAAGT hal ............ACTCCCTATTCGAATAAGTTGAAACAAGCCTAC............... ste AAAG...............ATGGGAGAAAGCGG......GGCTATGTCGTCAGCCAAA.. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> sub GTTAAGAAAGACAAAGAAATCAAAGACAAAACCGTAATCAAGGTTAAGTTTAAA-AATCC hal ....AAAAAAACAAAGA...CATAAACAACTCCCTATTCGAA--TAAGTTGAAACAAGCC ste ....AGAAGGAGAAAGA........................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TGATTAAAAAGAAAGCCGTCGTTATGCAGGCTTTCTTTTTTTATGCCTTCAGAGGAGCAT hal TACTT.AAAGGAAAGCGGGCTTT..................................... ste ..........GAAAGAAGCCGAGCCGCACGAATGATTTTT.................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ sub CGTTCTACCTGTCCAAATTCAGGCATAAAATGAAACAAGCCTA--AATAAGGAGTGAACG hal ...........TCCCTATTC--GAATAAGTTGAAACAAGCCTA................. ste .................TACAAGCATATAGTGGAACGAGCCCACCATGAAGGAG...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GTCTC hal ..... ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...