Similar regions between promoters of spoVFA

>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGTTTG--AGAAAGCAAGGTCATGACATTCGTGTCCCATGGCACCATATTCAAAAGATC hal .....TC--AAAAAAATTGGTCAAGACAT..........TGGGATCAGATCAAAAAAATT ste ..GTTTGCCAGAAAAGAAGGTGA..................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGTTCAGATATGATTATATTAGATGTACCTGAGGAAATGCCTCCTCGACAAGAGTAAATA hal GGTCAAGACATGATCATCATTGATCTA......................AAAAGGAAAAA ste .......................................................AAACA -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]]]]]]]]]]] sub GCCCAATTGACTGTGAAGCGGGCTCTAAAGAA-AACATCTGAAACATCGGCTGCCGGAGC hal G---AAGTGACGGTTTATTGGGATCAGATCAA-AAAAATTG................... ste GAAAAAATGACTG..........TGTAAGGAACAAAAACAGAAAAAATGACTGCC..... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]] sub CGATGTTTTTTTATATGGAAAAAGCGCATCTTTTATATTCACCGGTATTTCCTTTTGATC hal ....GTTTGGTAAAAAGGAAAAAG..................................TC ste .....TTACTTTATATGTAA..............ATATTCACCTATATTTTCCTTCCAAC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATAAGATG--AAGGGGAGCTTAACAACTAGAGATCCAGTATATACAAAGAAGGTGAACGT hal CTTGGATG--AATGGGGGAAAAGAAAGGAGTCAGCAAG.ATGTAGAAAGAAGG....... ste ATAAGATGGGAAAGGAAACGGAGCAGTTTG----CCAGAA------AAGAAGGTGAGCGT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTAGA hal ..... ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...