Similar regions between promoters of spoVT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTTGGCAATCAATATGGCAGACAAATCGGACTGGGAATGGAAGGGAAAAAACTCAAAATC hal .......................................GAAGGTGAGCGAATAAAATTA ste .......ATCAAAATGGC..ACGTATAGAACGTGGATTGTGAAGGATACTAATGACAA.. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCCATACAGACGAAAGGCCGTAGTG-CTGATGAATGGCTCGACACCGTGCTGGGCATGCT hal ACGTTAAAAAC-AAAGCAGCTAGGGACAAATCAATTGCTGGA.................. ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAGGGCTTAAAAGATGTGAAAAAGCAAACCATTTCATCAACGTAAATTTTGTTACTCTC hal .............GATGTAAAAAAACAACC.............................. ste .............................CAATTTTATCAAAATGGCCAAAATCACTTTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub -TGGTGTATATTACATTTGATGTGACGGATACTAATTTCAAGCGAGGCGGAAGGTACATA hal .TGGTGAATAGTTCTTCTGGAAACAAAGATACTAA......................AAA ste ATCACGTATAGAACGTGGATTGTGAAGGATACTAATGACAA................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAGTAACTGCTTTAGGTCTTTCCCACATGTATATACCATCAAATGAAAGAGAGGCACCAG hal CAGGATCATCTTTACTTACATCC-AGAAGT-TATTCCATCAGAAGAAAGTGAGGCATCAT ste ........................................AGATGAAAGTGAGG...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AG hal AG ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...