Similar regions between promoters of sspD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCTGCAGGAGATCGCCGAACAGGAGACAGAGCGTCTCCGTCACCGTTTTGAAGAACTGA hal ATCTGTAGGTGAT............................................... ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGACAGCCAATGGCTTAAAATCAGACAGATTATCGCCATTACAGTCCTCTCCATTTTGA hal ............................................................ ste .......................................................TTAGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ] sub CATTCCATATTCAGGCAACCGCACATAAAATGACAGCAGACATTCTATAGTCTGCGCCAC hal ...TCTATATTTATGGAA.......................................... ste TCGTCCATACTAATCATACCTCATCAAAAA.............................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CCCGGCTCAGAGGCCGGGGTTTTATTTTTCTCCACAACAATTGCCAGCATAAATAAACCC hal ..CCGCTCACTGGAAGAGCTTTTA...........AATCAATGCTAGCCTGAAT...... ste ..........................TTCCTCCAAAACGTTTTCGGTCAT.......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CGTATATTTCAAACTAAATACGCGTTAAGAATTTCTTTATCGAAAAAGGAGATGAAAAAG hal .................................TCCTTATACTATAGGTAAATGAAAAAG ste ...............................TTTTTTTAATGAAAAA....ATGAAAAA. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...