Similar regions between promoters of tdk

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> sub AGATGGATACAATGAAAGCAGGAATTCATCCTAATTTCAA----AAAAGCAACAGTTAAA hal AGATGGAAACACTTAAAGAAAAAATACAACCTTAAGTAAACCGTACAACCAACAG..... ste ACAAGGACGTGACGAAAGCAGGCA.......TAAATTCAA----TAAA............ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCGCTTGCGGAAATGAATTTGAAACAGGCTCAGTAAAAGAAGAGGTACGCGTTGAGATT hal ....CTTCATGAAAGGAAAAAGGAAC-GGATCGGTTGATGATGACATAAG.GTCGAGATT ste ...................TCGAAAGCGGTTCGGTCAAAGACGAGCTGCGCGTGGAGATT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCTCTGAATGCCACCCATTCTACACTGGCCGTCAAAAATTCGCTTCTGCTGATGGTCGT hal AGCTCTGACTCTCACCCATTCTACACTGGCAAGCAAAAACTTGCTGACGCTGGTGGCCGT ste TGCTCGGAATGCCATCCGTTCTTCACGGGCAAACAAAAATTTGTTACGGCAGCGGGCCGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]] sub GTTGATCGCTTTAACAAAAAATACGGTCTTAAGTAATAAT-AGATTTCTCAA-CAGGCAA hal GTTGACCGCTTTAAGAAAAAATACAACCTTAAGTA--AAC-CGTACAACCAA-CAGGCAC ste GTGGATAAATTCAATAAAAAATACGGCCTTAAGTAACAAGGACGTGACGAAAGCAGGCAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]] ]]]]]] sub GCAGCAGTCT-TGCCTGTTTTTTATATTGTCTAAAACACAGCTGGCAGAGAGAGGGGAGC hal GCGCAATTCGGTGCCTGTTTTTT..................................... ste GC--GAAACT-TGCCTGCTTTTT.................GATGGCAGACGGCAAGGAGC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAAGCCT hal ....... ste G...... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...