Similar regions between promoters of thrS

sub ATTAAGAAAGACACACGTATTGATAAGGACACGAAGGAATGATAC-CGGCTCAAAGAGAG hal ................GTTATGATGAGGACATG--GGTTCCATGGACGGTTTTTAGAGAG ste ..........ATACAAGCGATGACGAGGACATGGGCGCATTTTTA-CGGTTTCCAGAGAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GGAAGCC--CTGGTGCAAGCTTCCCAGCTAAGGACCATTCGCTTTACCGCCTTTGAACTT hal GGGAGGG--TTGGTGCAA-CTCCCTAACTC-GAAATGGTAACTT-ACCACCTCTGAACTG ste GGAAGGCAGCGGCTGGAACCTTCCTAAC-ACGAAAAATGCGCTT-ACCCCCTCAGAGCTG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CAGCTGTGAACCTCTTGAAAAGGAACAGTAATGGCTGACGG-GA--ACTCCCGTTAC--A hal CAGCAGGGAACG------ATGGTCTAAGTATCTGCTGCCGG-CATAAATGTCGTTATGAA ste CGGCAGCGAACG------CAACGCCCAGTAGTTGCCGACGGTGG--ACGACCGTTAT--T -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GAGCTTAGAGCCGCAG---GTGCCGTGTATTGGCTTTGC---GGAAAAAAGGGTGGAACC hal CAATCTTGAGCTGCAAAACGGGAATGCTTTTCGTTTTGT---AGGAACAAGGGTGGAACC ste CTTGTT-GAGCCA-------TGGCATGGCGAGGCGCTGCCATGGGAAGAAGGGTGGAACC -120 -110 -100 -90 -80 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ACGATTCCGTTTATTCAACCTCGTCCCTTTCATAGGGGGCGGGGTTTTTATATGCAAAAA hal ACGAGTA---------ACACTCGTCCCTTTTTTGGGGATGAGTGTTTTT........AAA ste ACGATGA---------AAACTCGTCCCTTTAGGAGGGAGGAGTTTTTTTATTT....ACA -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub AAGGAGT-GACAAAG hal AAGGAGTTGACAAA. ste AAGGAGT-GA..... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...