Similar regions between promoters of topA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGCCGGAGGTCCTATAAAACTGATCCAGCAGGGGGCTAAAGCCATATGGTCAGCAGAGG hal .....................TAATTCAACAAGGGGCAAAATTAATTCAACGAGCGGACG ste ...CCGCTGGGCCGAATACGCTCATTCAGCACGGGGCAAAACTAGTGCAAGAAGCGGCGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> sub ATATTTTCGAGGAACTTCCTG-AGAGAAACGTTCAATATACGG----AACCCTTTTGAAT hal ATATAATAGAAGAACTTTGTGGATTTCAACAATCTTGTGACAGTGACAAGTTTTTCTAAC ste ACATTTTGGATGAA-TTCCCG-T-----ACGTGTAATGCAC-----------------AT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TATCGTTTGACAAACGGTATTGTAATATTTAATAATAGTGAGGATTTAAAGTTGCATATT hal TTCTGTTTGACAAAAGGAGAAACTCTGCTTCATAATAGGGAAGATTCA............ ste ----GTTTGACAAATGCGGCAATAATCATTAATAATAATGAAGATTTCAATTTACCT... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GTTTTCTATTTAATTAATGACGTTCATGATAAAGAATGAAATGTTGAAAGCCAAATAAAG hal ......................TTCATAATAGGGAA...........AAGCAAAAGAAA- ste .......................TCATTAATAATAATGAAGATTTCAA...........G -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACAGCTGCAAAAATAAAATTGAAATATCTTGAAAAGAGAGAGAACACCTCTTGAGGGGGA hal AAAGCGGC.......................AAAGGAGAAACTCTGCTTCATAATAGGGA ste ACAAATGCGGCAATAATCATTAATAATAATGAAGA......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TGAAA hal AGA.. ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...