Similar regions between promoters of topB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCATTGTGGAAGCAACCGTTAAAAACGCGGATTATGAGCGGTTCAAAAGCTATATTCAAA hal ........................................GTTTAGAAGTTATAT..... ste .CAATGGCCAAGACAAAGGCAAAAAACAGCATTCCGAG..................CAAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATTGCCGAATATTGAATTTTGCTACCGGA-TTGCGGGTGCAGCCTGCTATATGCTGAAA hal ....GCAAAACAATGATTTTCGCTATAGGACTTGGCGGT..............GCTGACA ste CCTTGGCGGAT.TTCAATTTTACTA..................CTTCCTTTATACTAAGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCAATGCCGAAAGCCTCGAAGCGGTAGAAGATTTCATTAACAAAACATCGCCCTACGCG hal CTTAAAGCC...................ACGATTTCAGGAATAAAAGAT........GTG ste AGCA.TGCAGAAAGTGTGGA........................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAACCGTCACTCA--CGTCATTTTCTCAGAAATTGACACGAAAAACGGGCGCGGTTAGA hal CAAAATGAGACTAG--CATC-TGTTCGCAGAA............................ ste CAAACCTTGGCGGATGCGTCTTTTTC.....AATGGCCAAGACAAAGG............ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAGTGCCGCGCGAAGTCTGTTATAATAACAGGATGAGCGTGAAAGAAAGAGAAGTGATCA hal ........CGCAGAATCATTCATAATAG--GAATGTATGTTCCACATTAAGAAATGATAA ste ...............TCCTTTATACTAAGAAGCAGACTGTG..AGAAAGTGTGGAGAT.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGC hal CG. ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...