Similar regions between promoters of truB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAAAGGTGTATATCTCGGTTCTCGGTGACGAGAAAAAACGGGAAGAAGCGCTGAAAGGG hal ................CGGTCCTTGGTGATGATGAGCAAAAAGAGGCTACTCTTGCTGGA ste ...AAAGTGTACATCAGCGTCCTCGGCGATGACAAGCAGCGGGAAAATACATTGAAGGCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGGCAAAAGCGAAAGGATTTATCCGATCCGAAATCGGCAGCCGCATCAGACTTCGAAAA hal CTTTCAAAGGCAAAAGGATTTATTCGCTCAGAAATCGGTAAACGGATTCGCTTACGAAAA ste CTCGAGAAAGCGAAAGGGTTTATCCGTTCGGAAATCGGGCAGCGCATCCGCCTTCGCAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGCCTGAAATTGAATTTGAGTTCGATGAATCAATCGATTACGGGAATCGGATCGAAACA hal ACCCCTGAATTGTTTTTCCATTTTGATGAATCCATTGAATACGGAAATCGCATCGAAAAA ste ACGCCGGAAATTTTCTTTGAAATCGATGAAACGATTGAATACGGCAGCCGCATCGAACAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGATTCA-CGAATTACATTCAGAGAAACCATCTGAATAAAAAAAGAGAGGATAGGCGTA hal TTACTCCA-GGATATTAATCGAGA........................AGGATAGGACGC ste CTGATCCGGCAAATTTCA.........................AACAATGGATAGACGAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATCGT--CTGTCCTCTTTCTTCGTTTATAAGAAAAAAACTCAAAAGAAGGAGTGAAAGG hal GATGGTTCCTATCCTCTTT......................................... ste --CCGT--CTATCCATTTCCATTCATGATCATGGAAA....................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAA hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...