Similar regions between promoters of trxA

]]]]]]]]]]]]] sub CATGCCGGCGCTCTTTTTCAGGTTTTAAAACAGCTCCGGCAGGGCATGGTAAAGTACATG hal ............................................................ ste .............TTTTTGACGGATAAATTCCGCGGCAAAAGCGAATAGTAGA....... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub ACAGTGAAGAGGAGATGTGATCTTATGCTTCGTACCATTTTAATGATTATTGGGGCAATT hal ..............AAGTGATCTTCTGC................................ ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GTAGTGATCGGGGCCATTATCAGATTTGTGTTTTAAAAAAAGAGCATATCCCATTCAACC hal ........CGGTGGTATAATGCAAATTGTG.........AAGTGCAAACTTCTTGAAAAC ste ..AGTCATCGTCGCCATTAACAAA.................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATATAAAAATGAGTAAACCGGCTGTGATCAGGAAAAAATAATTTGTAAGCATTAAAATAG hal ATATAACAAT.................................................. ste ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CGTGAACGAATGGGAGATGCTATACTAAAAATCATCATTTCACATTGGAGGAATTCAATA hal .............GCGGTGGTATAATGCAAAT............................ ste ....AGCGAATAGTAGAAACGAAGCAAAACAT.........AGATGGGAGGGAATCGAT. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...