Similar regions between promoters of trxB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGACAATACATCTCATGGCGTATCTGTTGACTCTATGAGCAATCCTTACTGGAAAGCAG hal ....................................................GAAAGCAG ste ..............CAGGGCGAATC..........ATGAGCAA................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATTTAAAGGTGTTGTAAGACGTGTTGTTCAATAATAAATATGAC-AAGGGCCTTCTATA hal CCACTCTTGGTGT.............................................TA ste .................................AATAGACAGGGCGAATCGACTTCTATA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AACAGAAG-GCTCTTTCTTTATTAACATATACCCTTTTCGAATACATTTAATCGTGTTGA hal GACAGAACAGCTGATCATTTTTTACGATAAAC.CGTTACGTATGAAGGTTGGCATGTGAA ste CAATGAA..............................TCGAATACATGT........TGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GCAAAAAAATAG-CGTATCACCATGAGATTTTATAGGATATGGGTAAGGAATACGTTTGA hal GCAAAAAAGTAGACAGAACAGCTGATCATTTTTTACGATA.................... ste GCAAATCAATAG................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGGGGATTCTTATCTTATAAGAAAGAGCCCAAACTTGAAAAGATGGTTTAAGGAGTGAAT hal ...........ATATTGGAAGAAAGCAGCCACTCTTG....................... ste ...............................AAAATGGAAGGATTCTCAAGCGAGGGAGT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGT hal ... ste GG. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...