Similar regions between promoters of upp

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCTGTAACCAGCCGCGGTTTTGACGGAGACGCATTAGAAGAAGTCGGTGCTATCATTGC hal .........CACCCTCGATATTAACGGAAAGGAAGTA-AGGAAG...........ATTGC ste .............CGCGGCTTCGGATTGGAAGAGATGGACGAAATCGCCGCCATCATCGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTTGCATTGAAAAACCACGAAGATGAAGGAAAACTTGAAGAAGCAAGACAGCGTGTAGC hal TATTTTAGTAAAAA...................................CACCTTGAACC ste CCTTGTGCTGAAAAACGTCGGCAGCGAACAAGCGCTTGAGGAAGCGCGCCAACGCGTCGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]] sub TGCTCTGACTGATAAATTTCCTTTATATAAAGAATTAGATTATTAAGATCCTAAAACCCG hal TCATCTGATT....AATTGCTATTTTAGTAAAAACTTTTGCATGATTCACCTTGAACC.. ste CGCTTTGACGGAAAAGTTTCCGCTCTATCAAGACTAAG...................CCG -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CTTGGGCTTATGCCCGGCGGGTTTTTTGACGATGTTCTTGAAACTCAATGTCTTTTTTTG hal ....................................CTTGAACCTCATCTGATTTTCAAG ste CTTCGTCTGAAACCGTACGG................................TTTTCCAG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAGAATCAATAGAAGTGTGTAATTGTTGATGGGACAATAAAAAAGGAGCTGAAACACAGT hal TAGAATCGTTCAAAGGGT.......................................... ste TAGAATGTATAGAAGTG............................GTGCTGAAAAAC... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...