Similar regions between promoters of ureA

sub ATTCAGATTTTAATTGTCGAACTAGTCAGACAAGTTATTATAGAAATTTCCAGAAAAAAA hal ................TAGAAATCGTTACATAAATTTATACATAATGT---AAAAAATAG ste ...............GTCGAACGTGTTAAAC..GCTATTAAAGATTTGTACAACAATGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GACATTTGTTATC---TTAGTCGAGCGCAGTCTGGAAAACGCGTTAATCTGATCTTTCCG hal GACTTTAATCAT..................TCTAACAAACTTGTTGCACCGACCTTGTCA ste ATCATTGCGTATCGCATCAGTCGTTCGAA........AACGTGTTAAACCGTGATTT... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGATCGACAGGGGAACGGTTGTTGACCATGGCAAGGCTGATGAAGAAACGGCATGCCGCT hal TCAAAGATA................................................... ste .........GGGTGACGGATATTACCTATG....GACTGATGAA................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTGAAAGGCATCTTACCGTATGACCCCCATTCTCGAAGAAAGGGAGGTGATGTCCCGCCT hal ....................................AGAAAGAGTGGT......CCTCCT ste ................................TCGAAAAAAG........TGTACCGACT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GACTGTTCCGCAAATTCGTAGTAGCCGCATCTGCTTTATATGACAAAAGAAGGAGGACTA hal GAATTTTCTG........................TATACATAATGTAAAAAATAGGACT. ste GA.......................................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAG hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...