Similar regions between promoters of uvrC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAATCGTAAAAATCGATGTAGACGAAAACCAAGAAA-CTGCCGGAAAATACGGCGTTAT hal AAGATTGCAAAATTGGATGTAGATGAAAATCAAGAAA-CAGCAAGCAAATTCAATGTAAT ste .........................AAGACAAAGAAAACTACCG................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGCATCCCGACTCTTCTTGTGTTAAAAGACGGAGAAGTAGTTGAAACTTCAGTCGGCTT hal GAGTATCCCAACGTTGATCGTTTTCAAAGACGGTCAAGTCGTGGATCAAGTGACTGGCTT ste .............CTTCTTTTTGCAAGACAAAGAAAACTA.................CTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAACCAAAAGAAGCGCTTCAAGAGCTTGTAAACAAACATCTTTAATTTTCCGCTGCTTA hal CCAACCAAAGGACGCATTAGCTGAGCTTTTGAACAAACATCTTTAATT............ ste TCCACATAAAGACGTGCTCCA....................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]] sub CATGCCAGAGCGATTCCGATTG--AGGGATCGCTTTTTTTATTCGCCAATTGTGAACCAT hal .............TTCCTATAGGAAGGGAACCCTGTTT...................... ste ........................AGGGATCGATGTTT---CCCGCCATGTGCG---CAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGAGAAAAACAAACGTTCGTGTTAAACTGGAAATAAAGGATTAAACATAAGGAAGGGTAA hal ...................TGCAAAATTGGATGTA---GATGAAAATCAAGAAACAGCAA ste AGTGAAAACGTATCGTTCCAGT..................TTCCACATAAAGACGTGCTC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAT hal ... ste CAT -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...