Similar regions between promoters of valS

sub TACAATGAGCTGATAAATACACCTGCTTAGAACGGGAAGAGTA-CAAAAAAGGCGCATGC hal ............ATAATGTTAAATGCACAGATAGGGAAGAGTAGCTTCCGAACCCTTTTC ste ......................................................GCCTGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AGAGAGAG-AAGCCGTTTGCTGAAAGGCTTCTTATGTTGTCTGAT--TGGAAGGTCGCCC hal AGAGAGAGGAATCCATTGGCTGGGAGGTTCCTTAGGATGTACGAG--GTGAAGGTCGCCC ste AGAGAGGG-AAATCAGAAGCTGCGAGATTTCCTAGGATGACGGCTGCTGGAAGGTCGCCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GGGAGCATAATTTCTTGAAAGAAG---------AGTAGAGAAATTCGGGAAACACCCGTT hal TGGAGCAGCTTTACTGAACACAAG-----------TAAGTAAGGTCGGCGAAAAGCCGTT ste TTGAGC-TGCTTCTTTGAAAGGCGCTGCTGCCCAGTAGAGGAAGCCGGCATCATGCCGTT -180 -170 -160 -150 -140 sub ATCCGTTATAA-GTGCATGAACTGATTGAGTTCATG----AAAAAAGGTGGTACCGCGA- hal ATCATGTCGAGTGTGCCAATGGTGAT-GATTCCATAGGCAAACAAAGGTGGTACCGCGAG ste ATGCCAATGAA-GCGCTTAAGCCT-TTGGGCTTAAG----AAAAAAGGTGGTACCGCGA- -130 -120 -110 -100 -90 -80 ] ]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub -AAG-AGCT--TTTCGTCCTTTTACAGGGATGAAGAGCTCTTTTTTCGTTCTCAGCCATT hal TAAA-CTCT--CTTCGTCCTTTGAGCG-----AAGGGGGTTTTTTATGTTA-CTGCCGTA ste -AAGCAGCTCCTTTCGTCCTTTTT---GGATGAAAGGGGCTTTTTTGCTTGCCGGCCATT -70 -60 -50 -40 -30 sub TTTAAACATGCTGGAGGGTTATG hal ATTAAA................. ste GTCCATCATGTTGAAGG...... -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...