Similar regions between promoters of xylB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACTGAAGGGATTGGTCTTGAAATTATAGAAGGAAGAGCTAATTTCCACACACTTGAGCAA hal ...................................................CTAGAGGCA ste ACAGAAGGCATCGGCCGCGAGATCGTCGAAGGGACGGCGGACTTCAAAAAGCTTGAGGAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATGCGCTAAATCATAAATCAATTAAAAACGAATCTGGAAGACAGGAGAAATTAAAAGCG hal TACGCTCTATCTCTTGGGGAAATCAAACATTCTTCTGGACAACAAGAACGAATCAAAGCA ste TACGCCTTGCAGCTCGGCGAAATTCGCAATACGTCCGGCCGTCTCGAACGCTTGAAAACG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATATTGAACCAATACATTTTAGAAGTATAACAGGATAAGCTCCAGATCCTGCTATCAATA hal ACGTTAAATCAATA--TTTGCTAAGGGTAAACGAATA..............CAATCGATA ste CTGCTCAACCAATATTTGTTGGAAGT.................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CCAAGTCACTGAATTACCCGTCATGATTCCTTTCCTATTGCTTGTTGTTATGACGGGTAA hal CAAATCCTATCAAT.............................................. ste .................................CCCATCGCTTGTTGGAAGACCGCGT.. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTTCTATAATTAGGATTTATTTAGAGTGAATGGTTTTTTAAAAGGGCAAGGAGTGAAAAA hal .......AATCAATATTTGCTAAGGGTAAACGAATATTAATCAGCGAAAGTGCTGGAAAA ste ...............................GGACTTCAAAAAGCTTGAGGAGT...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...