Similar regions between promoters of yaaH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACACCCTTCTTACTGAGTTGCAGGTGAGACATATTATCATAACAGGTATAGCCGGCAAT hal ...........................................................T ste ..........TTACGGCGTTCCACTCGAG...TTTTTACATAAAAGGCAAAAGCCAAAAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATATGCGTGCTGTTT--ACCGCTAATGACGCTTATATGAGGGAATACAGCATCACGATTC hal AAATGAGTGCTGCTATGACCCCGTA----GCTTATAAGAATGAATA.............. ste ATA.....................ATGACGCTT................CATCCCGGTTC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTAAGGACTGTATCGCGTCAAACAGTGACGAAGATAACGAATTCGCCTTAACCATGATGG hal .....................ACGGTCAAGAAGATGA.................TCATGA ste C...................................................CATGATTG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAATGTTCTTTTCGCAGAAATTACGACGGAAGAACAAATTATAGAAAAATAAACATGAT hal ACAGTTCCATTGTCGCATAAATT...............................CATGAA ste TCCATGTTGT.........................CAAAATATAG........AGAGGAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CAGCGCTTTTCTTTCATACATTGATAGCGATATGAAAGGAGGCGTTTTTCATTCAAATTT hal CAGTTCCATTGTCGCATAAATTGTGGGATGTAGGGAACGATTCACGGTTTTGTCACATTT ste CCGGCGTTTTTTTACATAAA....................GGCGTTTTT........... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AT hal CT ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...