Similar regions between promoters of yabB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTTACAGCTTGAAAACAAGCATTTGCGCAAACGGCTGGACGATACGACGCAGCAGATTG hal .TTTAACGATTGAGAATGAGCATCTACGTGAGCG.............ACGGAGAAGATTG ste ...TGCAAATCGAAAATGCTCATTTGCGCCGTCGGCTTGAACAATTGT--CAGAAGCATG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> sub AAAAGTTCAAAGCTGATAAAAAAGAATCAAAAACACAGAAGACAGAGCAAACTGATA-TA hal ...................AAGAGAAAGAGCAAGTGACGAAAGAGAGGAAGCCGTTTGTC ste GGAAG---AAGGCAAACGAAAAGGGGACAAA----CATGGCAAAAAACTCATCGACA-TT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGGAAGGATATGATAATCTGGCACGTCTGTATCAAGAAGGATTTCATATCTGCAATGTC hal GGAGAAGGCTATGATAATCTGGCCCGTCTTTATCAAGAAGGATTTCATATTTGCAATACT ste GGCGAAGGGTATGACAATTTAGCCCGCCTTTACCAAGAAGGGTTTCATATTTGTCACATC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACTATGGAAGTGTTCGAAAA------GAGG---ATTGTCTTTTCTGTCTGTCATTCTTA hal CATTACGGTAGCCTTCGTAAAAACGGAGAAG---ATTGCCTGTTTTGCCTGTCATTTTTA ste CATTACGGAAGCATTCGCACC------GAGGGCGATTGTTTGTTTTGCTTGTCGTTTTTG -120 -110 -100 -90 -80 >>>>>>>>>>>> sub AATAAAAAATAGGGAAAAGGCTTCCGCATAAGACGGGAGCCTTTTTCAAAGGTACTGAAA hal AATCAAGACTA.....AAGACTAATGTATAAAGCGATAGCCTTTTCC............. ste AACAAAAACTA..............................TTTTTCAATGG........ -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub GGATAAGAAG hal .......... ste .......... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...