Similar regions between promoters of yabD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTTGATCTTGGTTTTGAAAAGCGCCAAGTGGTATCCGGCATTGCGAAGCATTATACGCCT hal ............................................................ ste ............TTTAAAACCAGCCAAG..............................CA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAGAGCTTGTTGGAAAAAAACTCGTTTGTGTAACAAATCTAAAACCGGTTAAACTCAGA hal ..........................TTGTGTTACGAACTTAAAACCAGTGAAGCTTCGT ste GAAGAACTCGTCGGCAAAAAAGTCATTTGCGTCGCCAATTTAAAACCAGCCAAGCTTCGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAGAGCTTTCTCAAGGTATGATCCTTGCAGGAGAAGCAGACGGCGTTTTAAAGGTCGTA hal GGTGAGCTTTCACAAGGAATGATCCTAGCTGGTTCGGAAGGAGATCAATTGCGGTTGGCG ste GGCGAATGGTCGGAAGGCATGATTCTAGCCGGAGGCAGCGGCGGAGAATTTTCGCTGGCG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTATCGATCAGTCGTTACCAAAAGGCACAAGAATTAAATAATGATAAACAAAAGGTGTT hal ACAGTTGATGGAGCATTACCGAATGGGTCACTTGTAAAATAGTG................ ste ACGGTTGATCAACACGTGCCGAATGGAACGAAAATCAAATAACGGT.............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCACGTGTAACAATTCGTCGAACACCTTTTGTGTTTCGACAAGAAAGGAGTTTTTCACTT hal ..........CAATGGGTCAAAAACATAAAGTTTTT........................ ste ........AAGAACTCGTCG...............TCGGCAAAAAAGTCATTT....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...