Similar regions between promoters of yabF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTAGGCTCCAAAGTCCACGTGGAAGGCTATGGATATGCCATTGCTGCAGATACCGGTTCA hal .................CGTTGAAGGTTATGGTACAGCGATTGCTGGCGACACTGGTGGC ste ................ACGGGTATTGCCATAGAGATGCGATGGGAGAACGAAGCGG.... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCGATTAAAGGGAACAAGATAGACGTCTTTTTCCCAGAGAAATCATCGGCGTACCGATGG hal GCGATCGTCGGAAACAAAATCGACGTTCATATGCCGTCAACTGCGGAAGCGCAGCGTTGG ste .........GAGAACGAAGCGGAGGGTTTTTTCCC......................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]] sub GGAAATAAAACAGTCAAAATTAAAATCTTAAATTAGT--ATATACTTATGTATT--CAGA hal GGCCGAAAAACGGTGAAAGTCACCATTCTTGATTAATCCAAACACTAAAGCATTGACACA ste ......AAAAAAGTTTCAGCGAAATTCAAAAAATAAT--A................CGGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]] ]]]]]]]]]]]]] sub GGGT-TTTGCGCCCTCTG-TTTTTTTCGTTATAATAG------------ACAAAGTGCAT hal GGGCATTTTTGCTCTGTG-TTTCTTT--TTTTAATCG------------A.......... ste GGGT-TTTTT-CCCTCTGCTTTTTTTCGCTATAATGGCATTGTGCCGCGACAATGCGCGC -120 -110 -100 -90 -80 sub T--TTCTGCTTA-TTAGACGCTCGATATA-AGAAAAAGTTTCATGAATATACAAAAGTTT hal ............................................................ ste CGCTTCTGCTAAATTAGACGATGCAAACGGAAAAAAAGTTTCAGCGAAATTCAAAA.... -70 -60 -50 -40 -30 sub TTATTTTGTCTTGGAGGAAATA hal ...................... ste ...................... -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...