Similar regions between promoters of yabG

>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCCTGAAGGAAAAGC--ACAAAAATCAACGATTGAACAAGTGCTCGAAGAAACAAATATT hal ..CGGAAGGATAAG..................TGTTCAGGCGTTAGCGGAAGCGGGAATT ste GCCGGGAGGAAAAGAGAACAAAGAGCAA--ATTGAACGAGTGCTCGTTGCTTTGGGCATT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACGGTAAGCGCCGAGGTGAATCCCTGTCTATTGAGGAATTCGCAGCGCTGTCTAACGGA hal GACCCGAGTAGGCGCGGTGAAACGTTAACGATTGAGGAGTTTGC...............A ste GACCCGCGCCGACGCGGAGAGACGCTTGACATCGCTGAGTTTGCTTCATTAAGCAACGCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGTATAAAGCCCTTTTCTAAAAGGGCTTTTTG---TTTTGCGCACCACATGGACTGCCG hal TCGAAGAAAGACCATCTTAAATA.GGCTGTTTGCGATTGTGCGCGCAA............ ste TTG...................AGTGCTCGTTG---CTTTGGGCA............... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CTACATAGGCTAGAGAAGGACCTTTCATTCAATGATAAGAAAAAACTTGGACTCAGCGAA hal .TACATAGGCTGAAGAAGGA........................................ ste .....TCGGCAAATGAAGGA......................................AA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAAAGGCGCTTTCTCAAGGCTCTTTCTTTCATGATGAGGCTTAGTCTATGTGTGGAGTGA hal ............................................................ ste AGAAAGCGCT..........................................TGGAGTGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGAAC hal ..... ste G.... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...