Similar regions between promoters of yabH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTAAATATGAGCTGGCTAAAGACCTTGGTTTTTATGACACAGTAAAAAATGGAGGCTGG hal ........TGAGCTTGCTGA.......................................G ste ....AAAATGGGTTGACGAAAGA..................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGTGAAATTCGGGCCCGCGATGCCGGTAACATGGTGAAGCGTGCTATTGAAATCGCCGAA hal GGAGGCATTCGTGCACGTGATGCAGGAAACATGGTGAAGCGTGCCATTGAGCTTGCTGAG ste ......ATCCGCGCGAAAGACGCAGGAAACATGGTCAGATTGGCGATTGAACGGGCGGAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CAGCAAATGGCTCAGAATCAGAATAACCGATAAGGATGTGACCCGGGGGACGTGCTGTTC hal CAGCAATTAGCAGAGAGAGAATCTTCACGTTAACAATGTTAC.................. ste CGGCAGCTGGC................................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]] sub CCTGGTTTTTTTATTTTGGATATAAATACATAATGGGCTGAATATGGATATGTTCATCCT hal .CTGGCTTGTTTCTGTCCAAAATGATAAAATA............................ ste ...........TTTTTTGCATACATATA................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTACTTCAAATGTGATACAATGTTCATACTTATGTTTAGATGGAGAAGTAGGTGAAAGCT hal .....TCCAAAATGATAAAAT...............TAGAAGGTGAAG............ ste ........AATATGATAAAATG..CTTATTCATGATTGCGCGTGGAAGTAGGTGA..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...