Similar regions between promoters of yabP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAACGGCGTACACTAGCGAAGGAAGTAGCTGACCAAGGACGAATCTCTATTAACGGAAAC hal ...................ATGAAGTAAAAAAAGAAGAGCCAATTTCTA........... ste .AACGGACCACCCCGGCGCCGGAACAAGACGAC........................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAGCTAAAGCTAGCTCTGACGTAAAACCGGGAGATGAACTAACGGTCCGCTTCGGCCAA hal ..............................................TTCGTTTCGGTCAA ste ........AGCGAGCTCCGATGTGAAAGTCGGCGATGAATTGACGATTCAATTTGGGCAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCTTGTAACGGTTCAAGTTAATGAATTGAAAGACACGACGAAAAAAGAAGAAGCTGCA hal AAGCTTGTCACTGTTGAAATTACAAATGTGAAAGAAACGGTTCGGAAAGAAGAAGCAAGC ste AAGCGGGTAACGGTAAAAGTGACGGATCTAAAAGAAACAACGAAAAAAGAGGAGGCAACC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACATGTACACGATTCTAAAAGAAGAAAAACTCGGCGAATAGGCTTGTTCTAAAAAAACC hal ACGTTATATGAAGTAAAAAAAGAAGA...........AAGGGGCTTGTTCTATCTTTGGT ste GGGCTGTACACGGATCTAAAAGAAACAA............AGGCTTGTTCTAAACCATCC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CCCCACCTCATACAATG-CAGTAATAATGCTAAAAGTATCGAGGATATGGGGGCTGAATA hal TCCCCCTTCATAGACTGTCAGTAA.................................... ste CCCGCTGACATACA..........TAACGGTAAAAGTGACG................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...