Similar regions between promoters of yabS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATCACGACTTATGGATGAAGCGTAAAA--TGAAAGGGTTGAAAACAAATGACCCGCAGG hal AAACAAGTCTTTTAAATCAAGTGGCAACATTGTAAAGGTATAAAA............... ste AACCATGATGTTTGGATGAAGCGGAAAA--TTCAAGAATTAAAGACGAACGACCCGCAGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGATTGCCGATTTGCTTATGGAAGAAGTCATCCGCACAAGATCCGGCCAAATTGAGGACG hal ....................GAACGAGTGCTACGAACGGAAAAAGGTCAGATTGATGATG ste AAGTCGCCGATTTGATCATGGAAGAAGTGATTCGCCAATGCGGCGGCGAGATTGAAGACG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATATGACTGTTGTTGTCGTCCGGATTGATCACAATACACCGAAGTGGGCATCCATTCCTG hal ATATGACGATCATCGTAGCAAAGGTGAAGCGAAACATGCCAAAATGGGCGGCGATCCC.. ste ATATGACCGTCGTTGTCGCCAAAGTTCGGCACAATACGCCGAAATGGGCGACGAT----- -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCCGGCAATCTTTCAAAACAAACAAGAAATTTCATAACGCTTCCGTAT-AAATCAAATT hal .....................AACATGAATGTATATGATTATTGTATAAGAAAACAGATT ste -TCCGGCATACATGTATATGAAAAAGGCG----CAATA-GCTAGCGTAT-AAAAACGTTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCTTCTGGCGAAGAT--GGGAATATATGAATCTGAGAATCCTCGTATTCTCCAGGAGGAA hal TTTGCGAGAGAGGATATGGCAATAAAACAA............CGTATTCTT-AGGAAGAA ste CCCTGCGGCGATGAT--GGTAATACAT................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TGAAT hal GGCA. ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...