Similar regions between promoters of yabT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATTTCCCGGGAAAAAACAAG-AGGTCGAGCTTGTGCTGAACTGGACACCGAAGCTGCAA hal .ATTTCCCGGGAAACGAAAAG-ATGTGGATAAACAATTAGAATGGACGCCCCACATTCAT ste ....TCCCGGGAAAACGGGCGCACACCGAAAAAATGATCGACTGGACGCCAAGGATTGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTCTTTCCACACTCTTTGCAAAGCTTTCGACAGGCGGCATCACGCCGACAGGTCCGGCG hal TCACTGACCAATATTTTTAATAAGCTGTCATTAGGAGGGATTACACCAACTGGGCCAGCC ste GAGTTGTCCACCATCTTTCCGAAATTGGCGTCGGGCGGGCTGACGCCGACCGGACCGGCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTCGTGAAGCGACACTGCAGTTTGAAAAAATACGCTCAAGAAGGGGCATGCTGGCAGAT hal TTACGATTTGCAATCGAACAATTTGGTAGACGTGGCTCAAGAAGGAGATTACTG...... ste CTGCGTGAGGCAATCGCCTATTTTGAGCGTAAACGGTCGTTAAGGAGCTGGATCGGCGAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub G---ATGAACGACGCTTTGACGAGTTTGGCATGTAGCCTCAAGCCGGGTACGACAATCAA hal ............................................................ ste GGCGATGAGCCATACATCGAAGAATCGTCTTTGTAATTTGCCGCCTGGTACGGTCATCAC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGGCAAGTGGAATGGAAACACTTATACATTGCGTAAACAGCTTGGTAAAGGGGCCAATGG hal ...CAATTAGAATGGA...................AACAATTTGGTAGACGTGGC..... ste TGGGAAATGGCACGGCCGTTCCTACCGGCTGCTGCGGCGGCTTGGCAGCGGGGCGAACGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AATT hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...