Similar regions between promoters of yacA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAAACAGCCTATAAAAGCATCACCGCAGCCTGCCACACGACAAAGACAGCAAAAACCGC hal .................GCATCACCG.................................. ste ..................CATCGCCGCCGCAT.......GAAAACGAAAG-AAAGGCAGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCCAAGGAAAAATAACGAAGACGCGATATACCCCAAAACAGAAACCGGCTAAGTCGGGGG hal ............................................................ ste GCCAAG.......................................CCGCCAAG-CGAGAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGTTATTTGAAACAACGCTTATCGTGATCAGTGTTTTAGCGCTTTATTTCGCCTATATTA hal ......TTGAAACAATGCT.........CAGTGTTTT....................... ste GGATTGTCGAAACGGTGGTCATCG.................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTTTTTCTTAATCTGAATGGTGCAAACTGCAGAGCCTATGCTTCTTCTTTGCTTGGAGG hal .................ATCGTGGCGACTGCAG............TTATTTGCTCGGA.. ste ................................GCGCCTATGCCTTTTATAT......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGTTGAAAGTGTTAGGATATGAATATCTTTAAAATACCTGCTCATTGTGAGGAGGACATT hal ...........................TTTAGCATTCCTG.TCATTTAGAAAAGGA.... ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...