Similar regions between promoters of yacB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGAACATTACCTGAGCGTAATTTCTCAGATGATGAAAAGAACGATGATGTGAAAGTAAA hal ...........................AGATGACGAAAAGAA.................. ste ...................................AAAGCGACGGCGATGTGAAAATCAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATTCTGACAAAAACAGAAGAAAAGAAAGACGATACGAAAGAGTAATTCGCTTTCTTTCT hal ......GCCTAACACTGAAGATGTAAAAGAAGATGACGAAAAGAAAT............. ste CATCCAAA-AGAAAGAGGAGTAA..................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAAAAAACTGCCGGCTGACGCTGGCAGTTTTTTTATGTAAATGATTGGCTCAGCTGCGGC hal ...........................TTTTTGTATATAAA................... ste ......................GACAGTTTTTTT.......................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTTACAATCATCCAATTCTGGTATCGATTTGTTTACAAATGAGCCGCTGATCGTGTATG hal ............................................................ ste ...........................ATTTGTTCGAACATGGCACGCTG.......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTATTGTAGAATGTTTGTAAAAAGTAAAGTAGAGAAACTATTCAAAAGTGGTGATAGAGG hal ............................................................ ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...